You are currently viewing Związek bez seksu – przyjaźń czy kochanie?

Związek bez seksu – przyjaźń czy kochanie?

Stworzenie udanego, opartego na zaufaniu i wzajemnym porozumieniu związku dwojga ludzi to szalenie trudne i wymagające ogromnych pokładów cierpliwości zadanie. W początkowych etapach znajomości, zauroczone sobą osoby nawet nie dostrzegają dzielących ich różnic, które w przyszłości mogą okazać się niszczące dla ich związku. Ludzie ci  zazwyczaj wpatrzeni są w siebie jak w obrazek, a każdy przypadkowy dotyk ciała partnera wyzwala wielkie emocje. Jednak nie dla każdego kontakt cielesny jest ważny i wręcz niezbędny do prawidłowej relacji z drugim człowiekiem. Są ludzie, którzy oczekują jedynie ciepła, zrozumienia i bliskości, ale nie w dosłownym tego sowa znaczeniu.

  • Związek oparty na przyjaźni to taki, w którym brak jest kontaktów seksualnych i bliskości cielesnej, a relacja opiera się głównie na wzajemnym zrozumieniu, wspólnych zainteresowaniach i potrzebach,
  • Pary żyjące w celibacie narażają swój związek na niebezpieczeństwo rozpadu, ponieważ potrzeby fizyczne i seksualne są naturalną częścią każdej relacji,
  • Związek oparty na przyjaźni może przetrwać dłużej, jeśli obie strony są szczere i otwarte w komunikacji oraz szanują potrzeby i granice drugiej osoby,
  • Związki bez seksu mogą być satysfakcjonujące dla obu stron.

Związek oparty na przyjaźni

Budowa związku partnerskiego trwa przez cały okres, w którym dwoje ludzi pozostaje w bliskiej relacji i nigdy nie powinna spocząć na laurach. Kiedy emocje opadają, a tak zwykle się dzieje po pierwszym etapie zauroczenia, bardzo ważne jest wzajemne porozumienie, wspólne zainteresowania i potrzeby, które skutecznie scalają dwie osoby. Jednak nawet najbardziej dopasowane i podobne do siebie osoby, nie stworzą harmonijnego związku na dłuższy okres czasu, gdy zabraknie w nim kontaktów i przyjemności seksualnej, bliskości cielesnej i uniesień miłosnych, które jak żadne inne fantastycznie łączą bliskich sobie ludzi, wytwarzając wyjątkowo silną i trwałą więź miedzy nimi. Relacje pozbawione kontaktów seksualnych, oparte wyłącznie na bliskości psychicznej, nie sprawdzą się na dłuższej mecie, bowiem każdy człowiek potrzebuje wsparcia emocjonalnego, ale i fizycznego, a tylko udany, satysfakcjonujący seks kochających ludzi jest potwierdzeniem ich wzajemnej atrakcyjności i szczerego uczucia.

Partnerzy, ale nie kochankowie…

Pary żyjące w celibacie, mimo wyjątkowo silnych więzi i uczuć platonicznych, jakie je łączą, z czasem narażają swój związek na niepowodzenie i rozpad, bowiem bardzo często jeden z partnerów nie wytrzymuje już braku uniesień seksualnych i szuka ich niestety poza związkiem. Taka zdrada nie zostaje oczywiście zrozumiana przez oszukaną osobę, która w rozpaczy i bólu zrywa tak szczególną dla niej i wyjątkową relację z drugim człowiekiem. Brak zrozumienia i wsparcia ze strony ukochanego człowieka sprawia, że ludzie, którzy nie szukali kontaktów seksualnych z partnerem, a jedynie szczerości, życzliwości, zaufania i miłości tracą bezpowrotnie wiarę w istnienie takich uczuć bez powiązania ich z seksualnością drugiego człowieka. Seks bez miłości ma prawo istnieć, bowiem jest to tylko obopólne spełnianie swoich potrzeb czysto fizycznych, nie zważając na oczekiwania drugiego człowieka, ale miłość bez seksu zawsze jest niepełna, pozbawiona szczególnego rodzaju bliskości, która nie tylko łączy partnerów, ale i wyzwala w nich pozytywne emocje, sprawiając, że nigdy już nie będą sobie bardziej bliżsi, aniżeli podczas aktu miłosnego.

Dodaj komentarz